Шведова Светлана Александровна

канд. соц. наук, доцент, доцент кафедры «Экономика и управление на предприятии»