Partial arrangement in the Polish Reorganization Law
(Стр. 305-308)

Чтобы читать текст статьи, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите в систему
Образец цитирования:
Rafal A.., (2018), PARTIAL ARRANGEMENT IN THE POLISH REORGANIZATION LAW. Пробелы в российском законодательстве, 6: 305-308.
Список литературы:
R. Adamus, Układ częściowy, in: Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.0, A. Hrycaj, P. Filipiak, M. Geromin, B. Groele, Warszawa 2016
R. Adamus, Układ częściowy a problem głosowania w grupach, Doradca Restrukturyzacyjny 2018, no 1
R. Adamus, Dopuszczalność podziału wierzycieli na kategorie interesów w układzie częściowym, Przegląd Prawa Handlowego 2018, no 2
R. Adamus, Układ częściowy obejmujący wierzytelności zabezpieczone rzeczowo a zawieszenie egzekucji z mocy prawa, Monitor Prawniczy 2018, no 2
P. Bartosiewicz, Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za wadliwe wypowiedzenie umowy kredytu udzielonego przedsiębiorcy, Warszawa 2017
P. Filipiak, [in :] P. Filipiak, A. Hrycaj, Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2017
A. Jakowlew, Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016
B. Merczyński, M. Murawska, Objęcie układem zabezpieczonej rzeczowo wierzytelności kredytowej bez zgody banku - uwagi na tle projektu Prawa restrukturyzacyjnego, Monitor Prawa Bankowego 2015, No 5
A. J. Witosz, Układ częściowy w Prawie restrukturyzacyjnym, [in :] Od restrukturyzacji do likwidacji spółek handlowych, A.J. Witosz, E. Janik, Katowice 2015
A.J. Witosz, [in :] System prawa handlowego. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, Warszawa 2016
A.J. Witosz, [in:] A. Torbus, A.J. Witosz, A. Witosz, Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016
P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016, p. 1397-1398
Ключевые слова:
partial arrangement, debtor, creditor, claim.