Шкурат Мария Вячеславовна

аспирант кафедры Экономики и управления на предприятии